همکاران

کلینیک شنوایی و تجویز سمعک پژواک
آدرس: ارومیه ، سرداران ، اول خان بابا خان ، ساختمان سقراط، طبقه اول ، واحد 2
سمیع یوسفی: 09362131332
<br>
<hr>
کامران احمدی: 09145116094