همکاران

کلینیک شنوایی و تجویز سمعک پژواک
آدرس: ارومیه ، سرداران ، اول خان بابا خان ، ساختمان سقراط، طبقه اول ، واحد ۲
سمیع یوسفی: ۰۹۳۶۲۱۳۱۳۳۲
<br>
<hr>
کامران احمدی: ۰۹۱۴۵۱۱۶۰۹۴

مشاوره و تجویز انواع سمعک های پشت گوشی، داخل گوشی و کاملا نامرئی برای بزرگسالان و کودکان
با ما تماس بگیرید
X
قوی ترین سمعک پشت گوشی  
¤