مناطق مرده حلزونی- کاشت حلزون |سمعک نجوا

آیا تجویز سمعک در مناطق مرده حلزون مفید است؟

 در کم شنوایی, مقالات مخصوص همکار

مناطق مرده حلزونی

مناطق مرده حلزونی ،احتمال مناطق مرده شنوایی در چه میزان افت بیشتر است؟

آیا تقویت در مناظق مرده شنوایی مفید می باشد؟

مناطق مرده شنوایی به مناطقی از حلزون گفته می شود که در آن سلول های مویی داخلی و یا عصب شنوایی عملکرد کافی برای انتقال تحریکات به مراکز بالاتر را ندارند.

در صورت تحریک مناطق مرده با شدت بالا، امکان تحریک سایر مناطق(بیشتر مناطق نزدیک به منطقه مرده) وجود دارد.

این ویژگی در هنگام ادیومتری نیز مشاهده می شود.

به طور قابل توجه ای مناطق نزدیک یا کناری به منطقه مرده نسبت به مناطق بالاتر یا پایین تر سهم بیشتری را در ایجاد پاسخ و تمایز فرکانسی دارند. مزایای سمعک های جدید 

احتمالا نورون هایی که قبلا توسط بخش هایی از حلزون به صورت نرمال تحریک می شدند،

به دلیل عدم فعالیت بخش مرده حلزون دیگر هیچ فعالیتی ندارد.

در نتیجه به عصب های کناری خود مجددا متصل می شوند و در صورت تحریک پاسخ می دهند.

در اکثر مطالعات انجام شده بیان شده است:

به طور معمول مناطق مرده شنوایی بیشتر در فرکانس های بالا اتفاق می افتد.

احتمال ایجاد مناطق مرده در مناطق فرکانس پایین و میانی نیز وجود دارد.

که می تواند در اشکال متنوعی از ادیوگرام دیده شود.

از ویژگی های افراد با مناطق مرده حلزونی آستانه درک گفتار ضعیف تر در نویز نسبت به افراد بدون منطقه مرده حتی زمانی که اختلاف در ادیوگرام بسیار ناچیز می باشد.خرید سمعک

همچنین طبق گزارشات انجام شده بیان شده است

اگرچه رابطه یک به یک بین درجه کم شنوایی و وجود مناطق مرده شنوایی وجود ندارد

اما احتمال وجود مناطق مرده شنوایی با افزایش کم شنوایی بیشتر می شود.

احتمال وجود مناطق مرده در فرکانس ۴ کیلو هرتز نسبت به سایر فرکانس ها بسیار بیشتر می باشد

همچنین در افت های بیشتر از ۷۰ دسی بل و در صورت وجود بیشتر از ۲۵ دسی بل اختلاف با فرکانس قبلی باید به مناطق مرده شنوایی شک کرد.

به این دلیل که احتمالا آسیب به سلول های مویی خارجی نمی تواند کم شنوایی بیشتر از ۵۰ دسی بل در فرکانس های پایین و ۶۵ دسی بل در فرکانس های بالا ایجاد کند پس در کم شنوایی بیشتر از ۷۰ دسی بل می توان به آسیب به سلول های مویی داخلی شک کرد که بیان کننده عملکرد نامناسب آنها است.

طبق گفته جدیدترین ورژن کتاب دیلون، تقویت در مناطق مرده نقش کمتری در فهم گفتار نسبت به زمانی که سلول های مویی داخلی عملکرد مناسب را دارند ایجاد می کند.

در این زمینه دو مطالعه بیان شده است که نقش تقویت بالاتر از مناطق مرده را بررسی کردند:

در مطالعه اول با تقویت فهم گفتار در سکوت و نویز هیچ تغییری نکرد

اما در مطالعه دوم فقط در سکوت عملکرد گفتار بهبود می یابد اگر تمامی مناطق فرکانسی گفتار تقویت شوند.

همچنین مقالات مختلف بیان کرده اند که افراد با مناطق مرده شنوایی از تقویت هیچ استفاده ای نمی کنند و حتی میتواند درک گفتار را کاهش دهد.

 

 

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

تماس با نجوامزایای سمعک های جدیدهایپراکیوسیس فراشنوایی چیست