مقاله2: انواع باتری سمعک

 

چندین مدل باتری در سمعک وجود دارد که در کلینیک های شنوایی و سمعک در سطح ایران معمولا رایوواک (Rayovac) ، دوراسل (Duracell)، پاوروان (power one) بیشترین میزان مصرف را دارند.

اما تمامی آنها اصول یکسانی دارند بدین صورت که رنگ آنها ثابت است و کافی است به شنوایی شناس خود رنگ آنها را بگویید.

به شکل زیر دقت کنید:

Untitled

 

آبیقهوه ایینارنجیرنگ زرد
67531213باتری شماره 10

 

میزان مصرف باتری در برندهای مختلف تفاوت دارد برای مثال امکان دارد یک مدل باتری در 3 روز تمام شود و در مدل دیگر در 5 روز باتری خالی شود. همچنین لازم به ذکر است میزان مصرف سمعک ها هم روی میزان مصرف باتری تاثیر گذارند، یعنی اگر پردازش یک سمعک بالا باشد می تواند در 3 روز یک باتری را تمام کند در حالی که سمعک با قدرت مشابه وی در 4 روز باتری را تمام کند.

 

سوال بیماران؟

در سمعک قبلیم باتری رنگ نارنجی مصرف می کردم و در طول 7 روز باتری تمام می شد اما الان در این سمعک در طول 3 روز باتری تمام می شود؟ آیا باتری تاریخ مصرفش تمام شده است؟

جواب: در سمعک های جدید میزان کیفیت و قدرت صدا افزایش یافته است و این دو عامل سبب مصرف بیشتر باتری می شوند.

 

سوال بیماران؟

در باتری قبلیم باتری در طول 13 روز تمام می شد اما الان در این نوع باتری در طول 9 روز باتری تمام می شود؟ آیا باتری تاریخ مصرفش تمام شده است؟

جواب: در باتری های مختلف بسته به کیفیت مواد سازنده و تکنولوژی به کار رفته در آنها میزان خالی شدن متفاوت است.