مقاله شماره 1: چه تعداد کانال و باند در سمعک مطلوب می باشد؟

قبل از شروع مبحث لازم است یادآوری شد که در باند فقط تنظیمات بهره اعمال می شود و در کانال تمامی تنظیمات سمعک همچون کاهش نویز، حذف فیدبک سمعک، دایرکشنالیتی میکروفون، تراکم و حتی بهره صورت می گیرد(1).

آیا همیشه افزایش تعداد کانال سمعک به نفع بیمار می باشد؟ طبق مطالعات انجام شده هرچه تعداد کانال سمعک افزایش یابد میزان پردازش ها افزایش می یابد که این افزایش پردازش منجر به افزایش تاخیر سمعک می شود و ازاینرو echo صدا زیاد می شود و درک گفتار را متاثر می کند. حال در سمعک های open که فرد صدا را از طریق تقویت سمعک و خود صدای طبیعی می شنود هرگونه افزایش تعداد کانال به دوصدا شدن صدای ورودی کمک می کند و این امر منجر به کیفیت بد صدا می شود و سبب نارضایتی بیمار از سمعک های open می شود.

توجه: تاخیر 3 الی 6 میلی ثانیه در سمعک مطلوب است ولی اگر به 15 الی 18 میلی ثانیه برسد سبب نارضایتی شدید بیمار می شود.

Aahz and Moore (2007) در بررسی اثر تعداد کانال در کم شنوایی های مختلف بیماران نتایج جالبی را گزارش کرد (2):

  • در کم شنوایی مسطح و نزولی ملایم 4 کانال را مطلوب دانستند.
  • در افت نزولی شدید 8 کانال مطلوب گزارش شد و حتی بیان کردند با افزایش کانال امکان وقوع فیدبک کاهش می یابد.

 

مثال: در سمعک 3 کاناله و 8 کاناله پردازش چگونه صورت می پذیرد؟

ax

همانطور که دیده می شود بیمار افت شیب دار زیادی دارد ازاینرو هرچه تعداد کانال افزایش یابد پردازش های کاهش نویز، حذف فیدبک سمعک، دایرکشنالیتی میکروفون و حتی بهره در محدوده فرکانسی کوچکتر صورت می گیرد که این امر سبب می شود در فرکانس 500 هرتز گوش راست که کم شنوایی بیمار 50 دسی بل است بهره و تنظیمات تراکم و فیدبک ساپرشن مطابق با میزان کم شنوایی صورت گیرد ولی در فرکانس 2000هرتز که کم شنوایی 100 دسی بل است تنظیمات به صورت دیگری انجام پذیرد. ولی اگر  تعداد کانال کم باشد و مثلا 500 و 2000هرتز در یک کانال قرار بگیرند تنظیمات یکسانی دریافت می کنند و این امر سبب نارضایتی شدید بیمار از کیفیت صدا می شود.

ولی در بیمار زیر دقت کنید که اگر کانال زیاد نباشد مشکلی پیش نمی آید.

ax2

مثلا در 500 هرتز کم شنوایی بیمار در گوش راست 50 دسی بل است و در2000 هرتز  هم کم شنوای وی 50 دسی بل است ازاینرو تنظیمات تا حد بالایی شبیه است  و حتی اگر تعداد کانال کم باشد و این دو منطقه فرکانسی در یک محدوده بیفتند مشکلی ایجاد نمی شود.

ازاینرو تجربه بنده در این زمینه به شرح زیر می باشد:

در افت مسطح و نزولی ملایم

  • 4 کانال- 4 باند
  • 2 کانال- 4 باند و بالاتر

در افت شیب دار

  • 6کانال- 6 باند و بالاتر
  • 8 کانال- 8 باند و بالاتر

کافی است.

طبق تجربه ایی که داشته ام تعداد بالاتر کانال لازم نیست چون تاثیر بسزایی در افزایش درک صدا گفتاری ندارد، همچنین katz و همکاران در کتاب HOCA و Valente و همکاران در کتاب درمان (Treatment) بیان نموده اند که 2تا 8 کانال برای درک مطلوب بیمار از صدای گفتاری کافی می باشد(3-4).

در مقاله شماره 2 مطالب بسیار جالبی از وب سایت http://www.audiologyonline.com تحت عنوان

“چه مقدار کانال در سمعک مطلوب بیماران کم شنوا است؟”  مورد بررسی قرار می گیرد که نتایج این مطالعه بسیار شگفت انگیز می باشد.

 

منابع:

  1. http://www.audiologyonline.com/articles/value-increasing-number-channels-and-826
  2. Aahz, H., & Moore, B.C.J. (2007). The value of routine real ear measurement of the gain of digital hearing aids.Journal of the American Academy of Audiology, 18, 653-664
  3. Medwetsky, Larry, Robert F. Burkard, and Linda J. Hood. “Handbook of clinical audiology.” (1978): 124-141.
  4. Valente, Michael, Holly Hosford-Dunn, and Ross J. Roeser, eds.Audiology: treatment. New York, NY: Thieme, 2000.

 

 

نویسنده: وحید مرادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران