سنجش شنوایی

<b>تست ادیومتری</b>: جهت ارزیابی میزان کم شنوایی و تشخیص نوع کم شنوایی در بزرگسالان
<br>
<b>تست تیمپانومتری و آکوستیک رفلکس</b>: ارزیابی گوش میانی و پرده گوش، تشخیص عفونت گوش و پارگی پرده و تعیین سلامت استخوانچه های گوش میانی
<br>
<b>تست ETF</b>: در این تست عملکرد شیپور استاش گوش میانی بررسی می شود.
<br>

مشاوره و تجویز انواع سمعک های پشت گوشی، داخل گوشی و کاملا نامرئی برای بزرگسالان و کودکان
با ما تماس بگیرید
X
علت خرابی سمعک  
¤