سمعک استخوانی

 در انواع سمعک و مدل ها

سمعک استخوانی چیست؟

سمعک استخوانی نوعی سمعک است که برخلاف سمعک های مرسوم صدا را تبدیل به ارتعاشات مکانیکی می کند و از این طریق فرد می تواند از طریق استخوان پشت گوش صدا را بشنود.

 

چه بیمارانی کاندید استفاده از این نوع سمعک هستند؟

  • بیماران با عدم تشکیل گوش خارجی و میانی
  • بیماران با انسداد کانال گوش
  • بیماران با عفونت گوش مقاوم به درمان
  • بیماران با ناشنوایی یک طرفه

کاندید استفاده از این نوع سمعک هستند.

 

در زیر نمونه ایی از بیماران با ناهنجاری کانال گوش نشان داده شده است:

سمعک استخوانی

 

در کشور ایران سالانه حدود ۱۵۰ الی ۲۰۰ کودک با آترزی (عدم تشکیل گوش) دو طرفه و یک طرفه بدنیا می آیند که حدود ۷۵% آنها به صورت یک طرفه و مابقی به صورت دوطرفه گوش هایشان به طور کامل تشکیل نشده است.

معمولا این بیماران در کمتر از ۱ الی ۲ ماهگی به کلینیک های شنوایی جهت انجام تست ABR و تعیین میزان کم شنوایی مراجعه می کنند.تجویز سمعک در کم شنوایی شدید تا عمیق 

در این آزمایش پاسخ عصب گوش و مغز کودک مورد بررسی قرار می گیرد.

سمعک استخوانی

 

سپس بعد از تعیین میزان کم شنوایی، نوع سمعک استخوانی تعیین می شود و با تنظیم دقیق سمعک استخوانی آن را بر روی گوش کودک قرار می دهیم.

سمعک استخوانی از طریق هدباند بر روی سر قرار می گیرد که در شکل زیر نشان داده شده است:

سمعک استخوانی

جهت انجام تست شنوایی و تجویز سمعک استخوانی به بیمارستان کودکان تهران مراجعه نمایید.

شماره تماس: ۰۹۳۸۵۹۹۱۵۱۶

www.najvaclinic.com

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

سمعک جدید ریسوند