درمان کم شنوایی

درمان کم شنوایی

 

بسته به نوع کم شنوایی درمان های مختلفی وجود دارد.

05

 

 

در کم شنوایی انتقالی معمولا درمان دارویی و جراحی می تواند به حل مشکل شنیدن بیمار کمک کند. اما در کم شنوایی حسی عصبی تنها راه حل سمعک می باشد.

 

06