خرید سمعک

خرید سمعک و تجویز سمعک:

کاربرد فرمول تجویزی NAL و DSL در سمعک: کجا و چگونه تجویز شوند؟

 

در ابتدا ذهن شما را با تفاوت این دو فرمول تجویزی در سمعک آشنا می کنیم.

برای مثال در ادیوگرام با کاهش شنوایی FLAT چنین پاسخی در نرم افزار مشاهده می شود.

فرمول تنظیم سمعک

خرید سمعک

در شکل زیر پاسخ بهره حاصل از ادیوگرام بالا نشان داده شده است.

انواع فرمول

خرید سمعک

طبق مطالعات انجام شده در موسسه NAL  استرالیا فرمول DSL حدود ۱۰ دسی بل بهره بیشتری نسبت به NAL-NL1 اعمال می کند.

همچنین در NALNL2 حدود ۳ دسی بل بهره کمتری نسبت به NAL-NL1 اعمال می شود.

در شکل زیر نشان داده شده است که در تمام ورودی ها میزان بهره اعمال شده در DSL بیشتر از  فرمول NAL  می باشد.

Untitled

خرید سمعک

اما در مطالعات صورت گرفته تفاوت معناداری در درک گفتار در سکوت و نویز مشاهده نشده است.

در کل در مطالعه ایی که توسط موسسه NAL صورت گرفته شده است مشخص شد

از ۴۸ کودک با کم شنوایی های مختلف ۵۶ % فرمول  DSL و ۳۳% فرمول NAL-NL1 را ترجیح داده اند

و ۱۰% تفاوتی را گزارش نکرده اند.

  • ازاینرو در کودکان اولویت با فرمول DSL است.

حال به شکل زیر توجه کنید:

Untitled

خرید سمعک

در مطالعاتی که بر روی بلندی انجام شده است دیده شده است

با افزایش سطح شدت صدا میزان بلندی صدا در فرمول DSL نسبت به NAL خیلی افزایش می یابد که در شکل بالا به وضوح نشان داده شده است.

DSL V5NAL-NL2
برای اولین بار در سال ۱۹۹۰ طراحی شدبرای اولین بار در سال ۱۹۷۶ طراحی شد
بر اساس نرمال سازی بلندی طراحی شده استبر اساس برابر سازی بلندی طراحی شده است
هدف آن به حداکثر رساندن قابلیت درک گفتار بوسیله بازیابی بلندی در تمام فرکانس هاهدف آن به حداکثر رساندن قابلیت درک گفتار متناسب با سطح بلندی ترجیح داده شده بوسیله بیمار

 

حال با توجه به اینکه اساس این دو فرمول بسیار بهم شبیه است ولی نتایج مختلفی در مطالعات دیده شده است

برای نمونه در مطالعه Teresa و همکاران (۲۰۱۳) نکات بالینی قابل توجهی بیان شده است که بشرح زیر می باشد:

  • در سطوح شدتی پایین درک گفتار با DSL بهتر از فرمول NAL می باشد.
  • در سطوح شدتی متوسط درک گفتار با DSL برابر است با فرمول NAL .
  • در سطوح شدتی بالا درک گفتار با DSL بدتر از فرمول NAL می باشد.
  • بلندی صدای ایجاد شده با DSL در کل بیشتر از NAL است.
  • حال در کودکان چون در سن زبان آموزی هستند و صداهای با شدت کم در تشکیل گفتار آنها نقش بسزایی دارد فرمول DSL بهتر از NAL می باشد ولی در بزرگسالان تفاوت معناداری در درک گفتار بین این دو فرمول مشاهده نشده است.

در تجویز سمعک برای بیمارانی که بار اول از سمعک استفاده کرده اند شما می توانید فرمول مطلوب را طبق پیشنهادات بالا انتخاب کنید

ولی اگر بیمار شما سابقه طولانی از سمعک های آنالوگ داشته است توصیه می شود در صورت تجویز سمعک دیجیتال فرمول خطی انتخاب کنید.

برای توجیه بهتر کم شنوایی مسطح نشان داده شده در اول متن را بیاد بیارید،

حال می خواهیم ببینیم آیا تفاوتی در پاسخ فرکانسی بین فرمول NAL-R (خطی) و غیر خطی (NAL-NL2) وجود دارد؟

Untitled

به وضوح دیده می شود این دو فرمول تا چه حد متفاوت هستند

و میزان بهره اعمال شده در NAL-R بسیار بیشتر از NAL-NL2 است.

ازاینرو اگر بیمار سابقه استفاده از سمعک آنالوگ داشته در صورت تجویز سمعک نسل جدید فرمول خطی را انتخاب نمایید در غیر این صورت بدون شک بیمار از سمعک راضی نخواهد بود و آن را نمی پذیرد.

 

منابع:

  1. Ching, Teresa YC, et al. “A comparison of NAL and DSL prescriptive methods for paediatric hearing-aid fitting: Predicted speech intelligibility and loudness.”International journal of audiology sup2 (2013): S29-S38.
  2. Ching, Teresa YC, et al. “A cross-over, double-blind comparison of the NAL-NL1 and the DSL v4. 1 prescriptions for children with mild to moderately severe hearing loss.”International Journal of Audiology sup1 (2010): S4-S15.
  3. http://www.audiologyonline.com/articles/20q-same-or-different-comparing-769

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

مشاوره و تجویز انواع سمعک های پشت گوشی، داخل گوشی و کاملا نامرئی برای بزرگسالان و کودکان
با ما تماس بگیرید
X
سمعک قابل شارژ | سمعک بدون باتری  
¤