مقاله1: جرم گوش و تاثیر آن بر سیستم شنوایی

کانال گوش ماده روغنی مانند تولید می کند که به آن سرومن گفته می شود که به طور معمول به عنوان جرم گوش شناخته می شود. جرم گوش، گوش را در بربر گردو غبار، مواد خارجی و میکروارگانیزم ها محافظت می کند. در حالت نرمال، جرم اضافی گوش از کانال گوش به صورت طبیعی خارج می شود اما زمانی که تولید آن بیش از حد باشد سبب بسته شدن کانال گوش می شود که در اینجا می توان به استفاده از گوش پاک کن اشاره کرد به طوری که سبب بردن جرم به بخش های عمقی تر کانال می شود.

جرم گوش بیش از حد سبب بسته شدن کانال گوش و ایجاد کم شنوایی موقت می شود بخصوص در افراد سالمند و نوزادان به دلیل باریک شدن کانال گوش. از دیگر علامت های بسته شدن کانال گوش می توان به احساس پری، درد شدید گوش به خصوص بعد از استحمام، ایجاد وزوز و سرگیجه اشاره کرد.

در این موارد خود فرد نباید سعی در خارج کردن جرم کند زیرا می تواند باعث پاره شدن پرده گوش، ایجاد خراش در کانال گوش و عفونت شود. با مراجعه به کلینیک های شنوایی سنجی و معاینه کانال گوش با استفاده از ابزارهای اتوسکوپی، تمپانومتری و ادیومتری می توان به وجود و میزان افت ناشی از جرم پی برد. همچنین در صورت تائید جرم گوش، با مراجعه به پزشک گوش و حلق و بینی و شستشوی گوش با استفاده از آب یا ساکشن می توان جرم گوش بدون هیچ گونه عوارض خارج کرد. پیشنهاد می شود با مراجعه سالیانه برای معاینه کانال گوش و بررسی جرم آن از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود.

 

نویسنده: سید یحیی حسینی