تعرفه تمامی بیمه ها برای سمعک:

تعرفه تمامی بیمه ها برای سمعک چگونه است؟

چه بیمه هایی هزینه خرید سمعک را تحت پوشش می دهند؟

در سالهای گذشته با حمایت بخش دولتی و تلاش های انجمن شنوایی شناسان کشور مقداری از هزینه سمعک توسط بیمه پرداخت می شود که مقدار این هزینه برای سمعک یک گوشی و دوگوشی در بیمه های مختلف متفاوت است.

در ادامه به معرفی بیمه های که هزینه سمعک را تحت پوشش قرار می دهند خواهیم پرداخت.

 • بیمه تامین اجتماعی: این بیمه در سال 1396 مبلغ 1 میلیون و 260 هزار تومان پرداخت می کند.
 • بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت: بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت برای سمعک مبلغ 1 میلیون تومان پرداخت می کند.
 • بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح: بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح برای سمعک یک گوشی 1 میلیون تومان و برای دو گوش مبلغ 1 میلون و 400 هزار تومان پرداخت می کند.
 • بیمه سلامت: بیمه سلامت برای سمعک مبلغ 880 هزار تومان پرداخت می کند.
 • بیمه شرکت نفت: بیمه شرکت نفت برای سمعک مبلغ 1 میلیون و 350 هزار تومان پرداخت می کند.
 • بیمه نظام آسایش: بیمه نظام آسایش برای سمعک بسته به نوع قرارداد حدودا 250 الی 500 هزار تومان پرداخت می کند.
 • بیمه صدا و سیما: بیمه صدا و سیما برای سمعک یک گوشی مبلغ 900 هزار تومان و برای سمعک دو گوشی 1 میلون و 800 هزار تومان پرداخت می کند.
 • بیمه هواپیمایی: بیمه هواپیمایی برای سمعک حداقل 250 هزار تومان پرداخت می کند.
 • بیمه شهرداری: بیمه شهرداری برای سمعک یک گوشی مبلغ 900 هزار تومان و برای سمعک دو گوشی 1 میلون و 800 هزار تومان پرداخت می کند.
 • بیمه میهن: بیمه میهن برای سمعک 500 هزار تومان پرداخت می کند.
 • بیمه آتیه سازان حافظ: بسته به نوع بیمه متغیر است باید از بیمه خود سوال نمایید.
 • بیمه آسیا: بیمه آسیا برای سمعک 1 میلیون و 500 هزار تومان پرداخت می کند.
 • بیمه پارسیان: بیمه پارسیان برای سمعک 700 هزار تومان پرداخت می کند.
 • بیمه البرز: بیمه البرز برای سمعک 700 هزار تومان پرداخت می کند.
 • بیمه ایران: بیمه ایران برای سمعک بسته به نوع قرارداد 600 هزار تومان الی 2 میلیون تومان پرداخت می کند.

 

تعرفه تمامی بیمه ها برای سمعک ،بیمه های بانک ها نیز خرید سمعک را پوشش می دهند که بشرح زیر می باشند:

 • بیمه بانک ملی: بیمه بانک ملی برای سمعک 1 میلیون و نیم الی 2 میلیون تومان پرداخت می کند.
 • بیمه بانک سپه: بیمه بانک سپه برای سمعک یک گوشی مبلغ 1 میلیون و 800 هزار تومان و برای سمعک دو گوشی 3 میلون و 200 هزار تومان پرداخت می کند.
 • بیمه بانک کشاورزی: بیمه بانک کشاورزی برای سمعک یک گوشی مبلغ 1 میلیون و 800 هزار تومان و برای سمعک دو گوشی 3 میلون و 200 هزار تومان پرداخت می کند.
 • بیمه بانک تجارت: بیمه بانک تجارت برای سمعک یک گوشی مبلغ 1 میلیون و 800 هزار تومان و برای سمعک دو گوشی 3 میلون و 200 هزار تومان پرداخت می کند.
 • بیمه بانک ملت: بیمه بانک ملت برای سمعک یک گوشی مبلغ 1 میلیون و 800 هزار تومان و برای سمعک دو گوشی 2 میلون و 700 هزار تومان پرداخت می کند.
 • بیمه بانک صادرات:

 

 • بیمه های پوشش دهند خرید سمعک کدامند؟
 • چه بیمه هایی خرید سمعک را پوشش می دهند؟
 • بیمه هایی تامین کننده خرید سمعک
 • لیست بیمه های سمعک
 • لیست بیمه های خرید سمعک
 • آیا بیمه سمعک را پوشش می دهد؟
 • آیا بیمه خرید سمعک را پوشش می دهد؟

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *