انواع سمعک بر اساس اندازه

به طور کلی سه نوع سمعک وجود دارد .این انواع سمعک در اندازه ، محل قرار گیری روی گوش یا درون گوش و توانایی آنها در تقویت صدا با یکدیگر متفاوت هستند .

پشت گوشی BTE  :

سمعک پشت گوشی شامل یک کیس (قاب) می باشد که در پشت گوش قرار می گیرد و به یک قالب گوش پلاستیکی که درون گوش خارجی قرار گرفته است متصل می شود . قسمت های الکترونیکی سمعک در کیسی که در پشت گوش قرار می گیرد جای داده شده اند . صدا از سمعک به قالب درون گوش و از طریق آن به گوش داده پیدا می کند .

سمعک های پشت گوشی قابل استفاده برای تمام سنین و تمام انواع کم شنوایی از متوسط تا عمیق می باشند .

01bنوع جدیدی از سمعک های پشت گوشی سمعکهای Open fit می باشند . سمعک های کوچک  Open fit ، کاملا در پشت گوش قرار می گیرند به همراه یک لوله ی خیلی باریک که درون کانال گوش قرار گرفته است ، کانال گوش را قادر می سازد که باز باقی بماند . به این دلیل ، سمعک های Open fit می توانند انتخاب خوبی باشند برای افرادی که تجربه ی جمع شدن جرم درون گوش را داشته اند ، چرا که احتمال کمتری دارد که این نوع سمعک با چنین موادی آسیب ببینند . علاوه بر این ، ممکن است بعضی از مردم سمعک های Open fit را ترجیح دهند به این علت که درک آنها از صدای خودشان رساتر است.

02b

درون گوش ITE :

سمعک های درون گوشی کاملا  درون گوش خارجی قرار می گیرد و برای کم شنوایی های متوسط تا شدید استفاده می شود . قابی که اجزای الکتریکی سمعک را در بر گرفته ، از پلاستیک سخت ساخته شده است . سمعک های درون گوشی معمولا برای بچه های کوچک استفاده نمی شوند زیرا قاب درون گوش با تغییر سایز گوش باید عوض شود .

03b

سمعک های درون کانال:

این نوع سمعک ها در 2 مدل مختلف وجود دارند :

1: درون کانالیITC

2:  کاملا درون کانال CIC

 ITCسمعک های درون کانال ساخته شده اند.

04b

 CICسمعک های کاملا درون کانال ، تقریبا درون کانال گوش پنهان می باشند.

05b