ارزیابی شنوایی کودکان اوتیسمی - سمعک نجوا

ارزیابی شنوایی کودکان اوتیسمی

 در کم شنوایی, مقالات

ارزیابی شنوایی کودکان اوتیسمی چگونه است ؟

کودکان با مشکلات پردازش شنیداری:

کودکان با اختلال مرکزی:

تکنیک پیشنهادی برای ارزیابی کودکان با آسیب های مغزی دو فرض است:

  1. هر کاهشی در حساسیت شنوایی برای تن خالص یا کاهش حساسیت در فهم گفتار، توسط آسیب در سیستم شنوایی محیطی نه در مغزمیانی یا مراکز بالاتر ایجاد می‌شود.
  2. فقط در کودکان با آسیب های مرکزی شدید با درگیری حرکتی، فقدان هر ۴ رفلکس (چرخش سر، چشمک زدن، پاسخ استارتل، برانگیختگی از خواب) اساسی را می‌بینیم.

اولین کار در ارزیابی‌های چنین کودکانی، تعیین سطح رفتاری از طریق بعضی پیش‌آزمون‌ها شامل صحبت با کودک و بازی کردن است.

کودکی که ناهنجاری های درکی شنوایی دارد ممکن است به آرامی بنشیند.

و به محرک‌های بینایی توجه کند اما در تکرار کردن کلمات و برداشتن اشیا طبق دستور مشکل داشته باشند.

چنین کودکانی حتی ممکن است در بازی‌های شرطی با تن خالص یا محرکات گفتاری به خوبی عمل کنند.

فقدان همه‌ی پاسخ‌های رفلکس شنوایی بسیار نادر است.

این پاسخ‌های رفلکسی در سطح ساقه مغز و معمولاً در صورت ضایعه مراکز بالاتر (قشری) وجود دارند.

رفلکس های شنوایی در مورد جامعیت سیستم محیطی و سیستم مرکزی از طریق ساقه مغز اطلاعات می‌دهند،

اما در مورد درک و یکپارچگی اطلاعاتی نمی‌دهد.

فقط در صورت تخریب ساقه مغز در مجموعه زیتونی می‌توان فقدان چرخش سر و چشمک زدن را انتظار داشت .

اما پاسخ استارتل همچنان وجود دارد زیرا این پاسخ مربوط به قسمت تحتانی ساقه مغز است.

باوجودی که مشاهده پاسخ استارتل یا پلک زدن در سطح شدتی dBHL 65 نمی‌تواند رد کننده کم شنوایی حسی عصبی باشد، اما حداقل می‌توان گفت ضایعه در حد شدید و عمیق نیست.

 

ارزیابی شنوایی کودکان اوتیسمی

ارزیابی شنوایی کودکان اوتیسمی

کودکان اوتیستیک :

کودکان با اختلالات اوتیسمی تنها به ندرت دیده می‌شوند.

اما زمانی که دیده شود، دارای رفتارهای عجیب غریب نظیر امتناع از تماس چشمی با افراد دیگر، بی‌توجهی به محرکات گفتاری، خیره شدن طولانی‌مدت روی اشیا، امتناع از برخورد فیزیکی با افراد سریعاً شناخته می‌شوند.

در همه کودکان اگر شنوایی هنجار باشد، در سطح شدت dBHL 65، می‌توان پاسخ استارتل یا پلک زدن چشم را مشاهده کرد.

ارزیابی این کودکان زمانی که با درگیری سیستم مرکزی دیده شود، مشکل است.

گاهی علائم اوتیستیک در کودکان ناشنوا نیز دیده می‌شود.

و شنوایی‌شناس باید به دنباله ضایعه محیطی برای افتراق این دو باشد.

استفاده از اصل کراس چک در این کودکان بسیار مهم است .

و همچنین استفاده از آزمون‌های فیزیولوژیک نظیر ABR و اندازه‌گیری‌های ایمیتانس آکوستیک و توجه به آستانه‌های رفلکس آکوستیک بسیار باارزش است.

 

در مقاله ی بعد بهانواع آزمون های تمایز گفتاری در کودکان پرداخته ایم برای مشاهده روی آن کیلیک نمائید.

 

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

تماس با نجواتست شنوایی کودکان ناشنوا و نابینا